(آثار چاپی یا الکترونیک)      


مدارک مورد نیاز جهت تکمیل ثبت نام ناشران
- تصویر پروانه نشر یا پروانه فعالیت مجاز با حجم زیر 300 کیلوبایت و فرمت jpg
- تصویر کارت ملی ناشر با حجم زیر 200 کیلوبایت و فرمت jpg
- تصویر آرم با حجم زیر 500 کیلوبایت و فرمت jpg